FRÉIJORSREnCONTRE 2024

7. ABRËLL 2024

Generalversammlung a Makadammen

Mat Witz ënnerhalen eis d’Makadammen mat Sketcher aus hirem «Best of» Programm, dee si fir hiren 20 Joer Jubiläum an hir Dernière zesummegesat hunn! Et ass eenzeg an eleng der Frëndschaft déi sech am Laf vun de leschte 15 Joren tëschent Lëtzebuerg an der Schwäiz opgebaut huet ze verdanken, datt mir haut d’Dernière vun hirer Dernière erliewen. E grousse Merci deene «5»!